Atrij d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci, Slovenija
+386 2 573 71 10
atrij@atrij.si

Objekti nizke gradnje ter komunalni objekti

Atrij gradbeni inženiring d.o.o.

2015

 • Fekalna kanalizacija Lek Veterina
 • Kanalizacija do uporabnika v naselju Filovci
 • Kanalizacija za naselja: Berkovci, Prosenjakovci, Pordašinci in Motvarjevci
 • Parkirišče za osebne avtomobile “Prodaja rabljenih avtomobilov”
 • Pločnik Melinci
 • Rekonstrukcija Gregorčičeve ulice
 • Ureditev meteornih voda v občini Veržej

2014

 • Čistilna naprava Motvarjevci
 • Izgradnja povezovalnega meteorno kanalizacijskega kanala ob JP930460 v naselju Turnišče
 • Novogradnja stolpnega vodohrana (Tišina)
 • Odvodnjavanje zalednih meteornih voda ob cesti R2-439/1301 od km 0.5+030 do km 0.5+180
 • Odvodnjavanje zalednih meteornih voda ob cesti R3-726 v odseku rondo Turnišče in avtocesto Turnišče
 • Primarno in sekundarno vodovodno omrežje v Občini Beltinci
 • Rekonstrukcija ceste in ureditev komunalnih vodov v Rožni ulici (Turnišče)
 • Rekonstrukcija lokalne ceste v Kesovčaku v Moravcih v Slovenskih goricah
 • Sekundarno vodovodno omrežje v občini Beltinci I. faza
 • Ureditev pločnika v naselju Lipovci in kolesarske steze od naselja Lipovci do naselja Gančani
 • Vodovodni sistem občine Lendava- primarni vod Kapca – Hotiza (VLE-2)

2013

 • Biološka čistilna naprava občine Beltinci
 • Biološka čistilna naprava občine Gorišnica
 • Izpust hladilnih voda v predvideno črpališče
 • Kolesarska pot Jezera – Rakičan
 • Rekonstrukcija ceste v Gornji Bistrici
 • Rekonstrukcija lokalne ceste v Kesovčaku v Moravcih v Slovenskih goricah
 • Ureditev ceste s komunalno infrastrukturo v romskem naselju Beltinci
 • Vodovodni sistem Občine Lendava – Transportni vod Kapca – Hotiza

2012

 • Izpust industrijskih voda v reko Muro, Lek farmacevtska družba d.d.
 • Rekonstrukcija čistilne naprave, Občina Turnišče
 • Sekundarno vodovodno omrežje občine Beltinci – I.faza, Občina Beltinci

2010

 • Kanalizacijsko omrežje za naselje Sebeborci, Občina Moravske Toplice
 • Kanalizacijsko omrežje za naselja Noršinci in Babinci, Občina Ljutomer

2009

 • Vodovodno omrežje v občini Veržej – naselje Bunčani, Občina Veržej

2008

 • Ureditev ceste in komunalnih vodov za novo ulico za območje A v Veržeju, Občina Veržej
 • Rekonstrukcija centralne čistilne naprave Ptuj, Mestna občina Ptuj
 • Gradnja vodovodnega omrežja v občini Kobilje, Občina Kobilje
 • Biološka čistilna naprava občine Velika Polana, Občina Velika Polana

2007

 • Idejni projekt – pomurski vodovod
 • Vodovodno omrežje v občini Črenšovci, Občina Črenšovci
 • Vodovodno omrežje v občini Odranci, Občina Odranci
 • Vodovodno omrežje v občini Velika Polana – primarni vod, Občina Velika Polana
 • Vodovodno omrežje v občini Beltinci, Občina Beltinci

2005

 • Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava v občini Velika Polana
 • Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava v občini Razkrižje

2004

 • Novogradnja vodovodnega omrežja Občine Kobilje
 • Vodovod – Rimska Čarda, Občina Moravske Toplice

2003

 • Kanalizacijsko omrežje v Občini Razkrižje
 • Kanalizacijsko omrežje v naselju Bunčani, Občina Veržej
 • Rekonstrukcija obstoječe mehansko biološke čistilne naprave Podčetrtek, OKP Rogaška Slatina d.o.o.

2002

 • Biološka čistilna naprava in fekalna kanalizacija s črpališčem, Občina Puconci
 • Kompleks cestno podjetje Murska Sobota – načrt zunanje kanalizacije, IMO-REAL d.o.o.

2001

 • Kanalizacijsko omrežje – mešani sistem v Občini Beltinci

2000

 • Kanalizacija in čistilna naprava v Občini Dobrovnik

1999

 • Čistilna naprava Hotiza
 • Kanalizacija v občini Turnišče, naselja Renkovci, Turnišče, Nedelica in Gomilica
 • Kanalizacija in čistilna naprava Bogojina

1998

 • Čistilna naprava Bistrica, KS Bistrica
 • Čistilna naprava Odranci, KS Odranci
 • Kanalizacija Bistrica, KS Bistrica

1997

 • Ribnik Danč, Radkovci
 • Kanalizacija Tešanovci
 • Čistilna naprava Turnišče

1996

 • Kanalizacija in čistilna naprava Črenšovci
 • Vodohran, Turnišče

1995

 • Ureditev okolice spomenika NOB v Ljutomeru