Atrij d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci, Slovenija
+386 2 573 71 10
atrij@atrij.si

Nestanovanjski objekti

Atrij gradbeni inženiring d.o.o.

2015

 • Adaptacija obstoječe kapele Marije pomočnice na Srednji Bistrici
 • Center za zaščito in reševanje Dobrovnik
 • Gasilski dom Veržej
 • Laboratorij Splošna bolnišnica Murska Sobota
 • Nadstrešek za odpadne bale »Planika«
 • Proizvodni prostori KIT
 • Rekonstrukcija pooperacijskega intenzivnega oddelka »Splošna bolnišnica Murska Sobota«


2014

 • Center Zavirje (Razkrižje)
 • Dozidava in ureditev parkirišča ob vaško – gasilskem domu
 • Obnovitev atletske steze (Veržej)
 • Prizidava prostorov za skladiščenje in pakiranje semen, ter nadstrešnice za razklad


2013

 • Dozidava večnamenske dvorane in garaže ter nadstreška za odpadke
 • Energetska sanacija osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana
 • Novogradnja sušilnice in skladiščnih prostorov za žita
 • Prizidava objekta za tehnične preglede motornih vozil in rekonstrukcija dela obstoječega objekta
 • Sanacija Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci
 • Sanacija Osnovne šole Miška Kranjca in vrtec Velika Polana
 • Sanacija Osnovne šole Srednja Bistrica
 • Sončna elektrarna (Maribor)


2012

 • Urgentni center, Splošna bolnišnica Murska Sobota
 • Ureditev pisarniških prostorov v mansardi ginekološkega oddelka, Splošna bolnišnica Murska Sobota
 • Nadstrešek s privezom za konje in igrali za otroke, Zavod za turizem Dobrovnik
 • Novogradnja turistične kmetije z nastanitvijo, Puhan Bogojina


2011

 • Rekonstrukcija in prizidava poslovnih prostorov, Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo, montaža strelovodov Ludvik Šinko s.p.
 • Novogradnja športno prireditvenega centra, Občina Velika Polana
 • Trgovski center Goričanka – Sv. Jurij, Goričanka d.o.o.
 • Sprememba projekta razvojni poli center »Ogradi« Črenšovci, Občina Črenšovci
 • Trgovski center BKC Ilirska Bistrica


2010

 • Novogradnja cimprane hiše za turistične dejavnosti, Občina Beltinci
 • Most čez potok Črnec na Gregorčičevi ulici v Beltincih, Občina Beltinci
 • Ureditev obstoječega igrišča za hokej na travi v Lipovcih, Hokejski klub Lipovci
 • Prenova prezbiterija cerkve Sv. Jakoba v Dobrovniku
 • Ureditev nogometnih igrišč s pripadajočimi objekti v sklopu ureditve ŠRC Ljutomer, Občina Ljutomer


2009

 • Prizidava nadstrešnice, skladišča za žitarice, Agrocorn d.o.o.
 • Prizidava razstavnega prostora, maloprodaje in bifeja, Ocean Orchids d.o.o.
 • Prenova cerkve Sv. Križa v Črenšovcih z rekonstrukcijo ostrešja, Rimokatoliško župnijstvo Črenšovci
 • Rekonstrukcija poslovno – stanovanjskega objekta in prizidava za namen večstanovanjskega objekta v Beltincih, Raduha Janez s.p. Odranci


2008

 • Prizidava skladišča za živila, Brumec – Ručigaj d.o.o., Mengeš
 • Rekonstrukcija in sprememba namembnosti župnijskega doma v vrtec, Rimokatoliško župnijstvo Tišina
 • Rekonstrukcija gostinskega lokala s sobami, Restavracija Zvezda Beltinci
 • Dom starejših Velika Polana, Pogača d.o.o.


2007

 • Brod na Muri v Ižakovcih, Občina Beltinci
 • Sanacija vhoda pri cerkvi Gospodovega vnebohoda v Bogojini, Župnija Bogojina
 • Sprememba namembnosti hleva v muzej reje kasaških konj in kasaških dirk, KK Ljutomer
 • Kulturno informacijski center, Občina Črenšovci


2006

 • Skladišče za žitarice s pomožnimi poslovnimi prostori, Agrocorn d.o.o. Turnišče
 • Novogradnja rastlinjaka s kotlovnico in ureditev okolice, Ocean Orchids d.o.o. Dobrovnik
 • Gradnja hladilnice in prostora za proizvodnjo predelave rib, Domen Puževci d.o.o. Puževci
 • Slamnata hiša, Občina Beltinci
 • Trgovina z živili z gostinskim lokalom (TUŠ), Krap d.o.o., Ormož
 • Prizidava skladišča za inštalacijski material, Izolaterm Skledar Franc s.p., Cankova


2005

 • Prizidava mizarske delavnice, Lesnina LGM d.o.o.
 • Sanacija cerkve Sv. Križa v Črenšovcih
 • Sprememba vinotoča v okrepčevalnico, Erniša, Suhi Vrh
 • Lesena brv čez potok Ščavnico za pešče, Občina Razkrižje


2004

 • Rekonstrukcija telovadnice in tehnološka posodobitev, Občina Velika Polana
 • Ureditev knjižnice in čitalnice, Občina Razkrižje
 • Stanovanjski objekt, Občina Beltinci
 • Kopališče Bioterme v Moravcih pri Mali Nedelji – pokriti bazenski kompleks, Segrap d.o.o.
 • Mrliška vežica v kraju Orehek, Cerkno
 • Ureditev notranjščine cerkve Sv. Jožefa, Župnijski urad Cankova


2003

 • Prizidek in rekonstrukcija osnovne šole Odranci
 • Prizidava zvonikov k obstoječi cerkvi Svete Trojice Odranci
 • Objekt za namen delavnice za izdelavo PVC vrečk in folij, Šafarič Odranci
 • Skladišče za žitarice, Škaper Vaneča
 • Kmetijski objekt za potrebe trsničarstva, Žiher Podgorci


2002

 • Most na potoku Bukovnica v naselju Dobrovnik
 • Nadomestna gradnja poslovni prostorov, GALA d.o.o., Ljutomer
 • Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega poslovnega prostora v pisarniške prostore za potrebe radia MAXI in turistično agencijo, RECAL d.o.o., Ljutomer
 • Rekonstrukcija obstoječega gasilskega doma, GD Srednja Bistrica
 • Prizidava molzišča z mlekarno, prizidava govejega hleva, Perša Fikšinci
 • Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija poslovnih prostorov ter ureditev parkirišč za osebne avtomobile v Žižkih, DANI&ELI d.o.o.
 • Svinjak za 360 pitancev, pokončni silos za mokro zrnje, betonska laguna za zbiranje gnojnice, prizidava in ureditev obstoječega hleva, Sinic, Vanča vas
 • Kopališče Bioterme v Moravcih pri Mali Nedelji, Segrap d.o.o.
 • Lopa za stroje, Srednja kmetijska šola Rakičan


2001

 • Preureditev gospodarskih prostorov za potrebe župnije, nadžupnijski urad Sv. Jurija
 • Betonarna Ljutomer, Segrap d.o.o.
 • Trgovina z živili Mercator in stanovanja, Ljutomer
 • Mlin na Muri s privezi za mlin, Občina Črenšovci
 • Čolnarna s pristanom za čolne in kantina, Občina Črenšovci
 • Mlinarska hiša, Občina Črenšovci


2000

 • Tribune ob nogometnem igrišču in spremljajoči prostori, Odranci
 • Poslovno stanovanjski objekt v Lendavi, Kelenc
 • Okrepčevalnica in trgovina z mešanim blagom ter stanovanjski prostori Kuzmič, Murska Sobota
 • Legalizacija do končne gradbene faze zgrajene lakirnice in sprememba namembnosti dela kovinske hale za isti namen ter prizidava skladišča gotovih izdelkov, KIT Žižki
 • Trgovina kmetijskega repromateriala in zaščitnih sredstev, Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d.
 • Skladišče kmetijskega repromateriala in gradbenega materiala, prizidek pisarniških prostorov, prizidek kurilnice in rekonstrukcija obstoječe stavbe, Ljutomerčan d.d., Ljutomer


1999

 • Stanovanjsko poslovna stavba Seči v Beltincih
 • Mlin na Muri, Turistično društvo Gornja Bistrica
 • Vinotoč Puhan, Bogojina
 • Obrat za dodelavo zelenjave in sadja Intercorm, Gančani
 • Mrliška vežica Veržej
 • Kapelica v Sotini


1998

 • Trgovski center MS Slavič, Murska Sobota
 • Prizidava Lekarne, Jamna v občini Sv. Jurij ob Ščavnici
 • Proizvodno skladiščni prostor ICL, Lendava
 • Rekonstrukcija in prizidek vrtca v Turnišču
 • Rekonstrukcija obstoječega in prizidek k  vaškemu domu, Dolga Vas
 • Most čez Ščavnico v Ljutomeru
 • Izletniška kmetija Gomboc v Gerlincih, prizidek
 • Kapela v Filovcih


1997

 • Ribiški dom, Ribiška družina Lendava
 • Minoritski samostan, Maribor (idejni projekt)
 • Betonarna Segrap
 • Gostilna Bagola, Cankova
 • Kapelica v Lipi
 • Mrliška vežica v Kramarovcih


1996

 • Salon pohištva in proizvodnja pohištva Atrium, Ljutomer
 • Prizidek k zdravstvenemu domu v Črenšovcih
 • Vinska klet – vinotoč v Lendavi (Tekro)
 • Poslovni objekt – skladišče in trgovina betonske galanterije in gradbenega materiala Nograd, Hotiza
 • Mrliška vežica v Odrancih
 • Mrliška vežica v Nedelici


1995

 • Pretakališče OMW in plinska postaja OMW Murska Sobota
 • Bazen za termalne vode v Ljutomeru
 • Poslovno trgovska zgradba Fister v Murski Soboti
 • Frizerski salon Dragica v Črenšovcih
 • Cvetličarna Ferenčak, Trnje
 • Poslovni objekt v Lendavi (Kuzma)
 • Župnišče v Črenšovcih
 • Pisarne in večnamenski prostor Bergo-Service, Murska Sobota


1994

 • Poslovno stanovanjski objekt v Večeslavcih
 • Okrepčevalnica v Srednji Bistrici
 • Poslovni prostori Jaklin, Črenšovci
 • Mrliška vežica v Šalamencih
 • Mrliška vežica v Strehovcih


1993

 • Okrepčevalnica Rogaševci