Atrij d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci, Slovenija
+386 2 573 71 10
atrij@atrij.si

Sodne cenitve

Atrij gradbeni inženiring d.o.o.

Sodni cenilec, izvedenec
KOLARIČ Anton, dipl.inž.grad.
Gajska ulica 039, 9233 Odranci 

Telefon:
(041) 694 039
(02) 573 7120

Elektronski naslov:
anton.kolaric @ atrij.si

Imenovan za strokovna področja: 

IZVEDENEC:
GRADBENIŠTVO – VISOKE GRADNJE
GRADBENIŠTVO – NIZKE GRADNJE
GRADBENIŠTVO – GRADBENIŠTVO SPLOŠNO

CENILEC:
GRADBENIŠTVO – GRADBENI OBJEKTI
GRADBENIŠTVO – STAVBNA ZEMLJIŠČA
GRADBENIŠTVO – NEPREMIČNINE

Sodne cenilce in izvedence imenuje pravosodno ministrstvo. Eden izmed pomembnejših pogojev so zahtevana strokovna znanja in praktične izkušnje, ki jih mora imeti kandidat. Kandidat mora opraviti tudi poseben preizkus strokovnosti. Sodni cenilci in izvedenci se morajo ves čas izobraževati, sicer izgubijo licenco. Vsak sodni cenilec in izvedenec ima svoj žig in izkaznico s katero se izkaže.

Sodne cenitve nepremičnin: stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih prostorov, stavbnega zemljišča
Sodno zapriseženi cenilec in izvedenec za gradbeno stroko si vašo nepremičnino ogleda, pregleda dokumentacijo in vam za vašo nepremičnino izdela cenitev, ki jo potrebujete za:

  • ugotovitev tržne vrednosti pri prodaji ali nakupu
  • ugotovitev tržne vrednosti v upravnem, davčnem postopku (vrednost ob pridobitvi, vrednost ob odsvojitvi, kapitalski dobiček)
  • pridobitev hipotekarnega kredita
  • določitev knjigovodske vrednosti nepremičnin
  • razdružitev premoženja