Atrij d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci, Slovenija
+386 2 573 71 10
atrij@atrij.si

Nadzor

Atrij gradbeni inženiring d.o.o.

Gradbeni objekti se gradijo za daljši čas, zato morajo biti zgrajeni kvalitetno in varno. Za zagotovitev tega je potreben nadzor nad gradnjo objekta. Nadzornik nadzira gradnjo za investitorja.

Naloge nadzornika v času gradnje:

  • Pri zahtevnejših objektih mora biti prisoten vsak dan na gradbišču, pri manjših objektih pa občasno
  • Kontrolira kvaliteto oziroma kakovost izvajanja gradbenih del, obrtniških in inštalacijskih del
  • Kontrolira kvantiteto oziroma količino izvedenih del
  • Kontrolira pravočasnost izvajanja gradnje objekta

Gradbeni nadzor nad zahtevnimi objekti lahko po ZGO-1 opravlja le:

  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ali
  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte,
  • tehnik, ki izpolnjuje pogoje po (2) odstavku 230. člena ZGO-1.

 Gradbeni nadzor nad manj zahtevnimi objekti lahko po ZGO-1 opravlja:

  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za manj zahtevne in enostavne objekte ali
  • posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del (udi+3 leta, di+5 let, i+7 let, tehnik+10 let),
  • inženir, ki izpolnjuje pogoje po (3) odstavku 230. člena ZGO-1.

Gradbeni nadzor nad manj zahtevnimi objekti lahko opravlja tudi pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ali odgovornega vodjo del za zahtevne objekte.